Ścieg ściągaczowy

Ścieg ściągaczowy – 1×1

Ścieg ten wykonuje się przerabiając naprzemiennie jedno oczko lewe, drugie oczko prawe. W następnym rzędzie należy podążać według wzoru.

 

Ścieg ściągaczowy 1x1

Ścieg ściągaczowy 1x1

Ścieg ściągacz pojedynczy

Ścieg ściągacz 1x1

Ścieg ściągacz 1x1

Ścieg ściągacz 1x1

 

Ścieg ten wykonuje się przerabiając naprzemiennie dwa oczka lewe, dwa oczka prawe. W następnym rzędzie należy podążać według wzoru.

Ścieg ściągaczowy – 2x2

Ścieg ściągaczowy – 2x2

Ścieg ściągacz 2x2

Ścieg ściągacz 2x2

 

Ściegi ściągaczowe mogą być także wykonane w następujący sposób:

– 4 oczka prawe i 2 oczka lewe,

– 3 oczka prawe i 2 oczka lewe

oraz inne kombinacje, które doprowadzą do powstania ściągacza.